http://www.posterpage.ch/div/news14/n140603a.htm


http://www.designmag.gr/sarajevo100/10129


 

Izložbe i prezentacije projekta:

  • April 2014, prezentacija na FLUID dizajn forumu #02/2014, Cetinje; Crna Gora
  • Juli 2014, izložba i digitalna prezentacija u Vila Mediterranee, Marsej, Francuska
  • Oktobar 2014, digitalna prezentacija tokom Međunarodne dizajn konferencije u gradu Morelia, za vrijeme 13. bijenala plakata u Meksiku
  • Novembar 2014, izložba i digitalna prezentacija u The Brick City gallery i i studentska izložba u Student Exhibition Center gallery na Odsjeku za umjetnost i dizajn Missouri Sate University, Springfield, Missouri, USA

http://www.posterpage.ch/div/news14/n140603a.htm


http://www.designmag.gr/sarajevo100/10129Exhibitions and presentations of Sarajevo100 project:

  • April 2014, digital presentation at  FLUID design forum #02/2014, Cetinje; Montengro
  • July, 2014, exhibition and digital presentation at Vila Mediterranee, Marseille, France
  • October, 2014, digital presentation during 13th Poster Biennial in Mexico / International design conference in Morelia
  • November 2014, exhibition and digital presentation at The Brick City gallery and Student Exhibition Center gallery at Department of Art and Design of Missouri Sate University, Springfield, Missouri, USA